Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Op deze website doen we er alles aan om aan deze regels te voldoen.

Lavendel Wellness
Gebouw Emmastate
Emmakade 59
8921AG Leeuwarden

Ma-Vrij 09:00 - 18:00 uur.